Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Sınavı Duyurusu

Ottava Büyükelçiliği 15.07.2010

TÜRK UYRUKLU SÖZLEŞMELİ SEKRETER SINAV DUYURUSU

15 Temmuz 2010

T.C. Ottava Büyükelçiliği'nde görevlendirilmek üzere sınavla İngilizce dil bilen Türk uyruklu sözleşmeli sekreter alınacaktır.

ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,

c) En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

d) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

e) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,

f) Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,

g) Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını Sağlık Kurulu Raporu ile belgelemek. (İstihdam edilmesi halinde adaydan istenecektir).

h) Bilgisayar kullanabilmek

SINAVLAR

Sınavlar, "yazılı eleme sınavı" ve "sözlü ve uygulamalı” yarışma sınavı olmak üzere iki aşama halinde yapılacaktır. Yazılı eleme sınavını kazananlar (her konuda 10 üzerinden en az 6 not alarak) sözlü ve uygulamalı yarışma sınavına katılmaya hak kazanırlar.

YAZILI ELEME SINAVI

a) Türkçe'den İngilizce'ye çeviri (1 saat)

b) İngilizce'den Türkçe'ye çeviri(1 saat)

c) Matematik (1 saat)

d) Türkçe kompozisyon (1 saat)

SÖZLÜ VE UYGULAMALI YARIŞMA SINAVI

a) Sözlü: Genel kültür, Türkçe, Coğrafya, Türk Tarihi

b) Uygulama : Bilgisayar kullanımı

SINAV YERİ VE TARİHİ

"Yazılı eleme" sınavı 16 Ağustos 2010 Pazartesi günü saat 10.00'da, "sözlü ve uygulamalı" sınav 17 Ağustos 2010 Salı günü saat 10.00’da, "197 Wurtemburg Street, Ottawa, Ontario K1N 8L9" adresindeki Büyükelçilik binasında başlayacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1)Dilekçe

2)Özgeçmiş

3)Pasaportun ve nüfus cüzdanının aslı ve tüm yazılı sayfaların fotokopisi

4)Diploma veya öğrenim belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti ve fotokopisi

5)Erkekler için askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi

6)6 adet fotoğraf

7)Varsa bonservis veya bilgisayar kurs belgesi

Sınava katılacak adayların, yukarıda kayıtlı belgelerle birlikte en geç 2 Ağustos 2010 Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.

Bilgi : (613) 789-4044/227

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesine Başvuru Kabul: 09:00-13:00
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
17.2.2020 17.2.2020 Aile Günü
10.4.2020 10.4.2020 Kutsal Cuma
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya Tatili
18.5.2020 18.5.2020 Kraliçe Victoria günü
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
1.7.2020 1.7.2020 Kanada Günü
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
3.8.2020 3.8.2020 Yurtdaşlık Bayramı
7.9.2020 7.9.2020 İşçi Bayramı
12.10.2020 12.10.2020 Şükran Günü
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 11.11.2020 Şehitleri Anma Günü
25.12.2020 25.12.2020 Noel günü
26.12.2020 26.12.2020 Noelin ertesi günü