Vancouver'da Gezici Konsolosluk Hizmetine İlişkin Duyuru

Ottava Büyükelçiliği 15.10.2014

Görevlilerimiz tarafından Vancouver’da gezici konsolosluk hizmeti verilecektir. Ayrıca, Sayın Büyükelçi Selçuk Ünal tarafından anılan şehirde vatandaşlarımıza yönelik bir toplantı düzenlenecektir.

Vatandaşlarımıza yönelik düzenlenecek toplantı ile gezici konsolosluk hizmetinin verileceği tarih - saat ve adres bilgileri aşağıda sunulmaktadır:

The Listel Hotel
1300 Robson Street, Vancouver, BC V6E 1C5
Tel: 604.684.8461, fax: 604.684.7092
Sculpture Gallery: Başvurular
Impressionist Gallery: Vatandaş toplantısı

1 Kasım 2014 Cumartesi: 09:00 - 18:00 Konsolosluk hizmeti
2 Kasım 2014 Pazar: 09:00 - 15:00 Konsolosluk hizmeti
2 Kasım 2014 Pazar: 15:00 - 17:00 Vatandaşlarımızla toplantı

Gezici konsolosluk hizmeti sırasında öncelikle şahsen başvuru şartı aranan e-pasaport, dövizle askerlik ve ilk defa yapılacak askerlik erteleme başvuruları alınacaktır.

Posta ile yapılabilen diğer işlemler (doğum /evlilik tescili, ikamet belgesi, yaşam belgesi vs.) için imkanlar dahilinde vatandaşlarımıza yardımcı olunacaktır.

Vekaletname işlemleriyle ilgili herhangi bir başvuru alınmayacaktır.

İşlem yaptıracak vatandaşlarımızın beraberlerinde mutlak surette Nüfus Cüzdanlarını ve eski ve/veya yeni tip Türk Pasaportları ile durumlarına göre Kanada Vatandaşlık Kartlarını, Kanada Pasaportlarını, Daimi Oturum Kartlarını (Permanent Resident Card), Çalışma İzin Belgelerini (Work Permit), Öğrenim İzni Belgelerini (Study Permit) bulundurmaları gerekmektedir.

Saygıyla duyurulur.E-PASAPORT BAŞVURULARI

E-pasaport başvurusu yapmak isteyen vatandaşlarımızın öncelikle https://epasaport.egm.gov.tr/ linkinden gerekli bilgiyi almaları tavsiye olunur. Pasaport başvurusu şahsi müracaat gerektirmektedir.

Başvuru sırasında istenecek olan belgeler:

1.T.C. Nüfus (vatandaşlık kimlik numaralı) cüzdanının aslı

2.Süresi biten veya yenilenmesi istenilen pasaportun aslı

3.Pasaport kayıp ise, yerel polis makamlarından alınmış kayıp raporu (lost property report)

4.Daimi Oturum Kartınız (Permanent Resident Card) veya vatandaşlık kartının aslı, çalışma izni/öğrenci vizesinin fotokopisi

5.2 adet fotoğraf
Ayrıntılı bilgi için lütfen https://epasaport.egm.gov.tr/
biometrik (arka fon beyaz, 50 X 60 mm ebadında ) fotoğraf bölümünü ziyaret ediniz. Her yaştaki çocuk için de vesikalık fotoğraf gereklidir.

6.18 yaşından küçük çocuklar için anne ve babanın vereceği muvafakatname (Başvuru sırasında doldurulacak olup, anne ve baba tarafından imzalanacaktır. Anne ve baba boşanmış ise, boşanmaya ilişkin velayet hükümlerini içeren mahkeme kararının ibrazı halinde velayet sahibinin muvafakatnamesi yeterlidir). Her yaştaki çocuğun pasaport başvurusunda velisinin yanında bulunması gerekmektedir. 12-18 yaşları arasındaki çocukların başvuru belgesine imza atmaları gerekmektedir.

7.Eski pasaportların Başkonsolosluğumuza gönderilmesinde ve tarafınıza iade edilmesinde kullanılmak üzere Kanada Posta İdaresi (Canada Post)’nden alınacak 2 adet “Express Mail” (National) 318 X 241 mm ebadındaki ödenmiş posta zarfını (Prepaid Envelope Letter) beraberinizde getirmeniz gerekmektedir.

8.Pasaport harç bedeli başvuru sırasında hesaplanmaktadır. Hesaplanan tutarın ödemesi “Turkish Consulate” adına hazırlatılmış “Money Order” olarak yapılmalıdır (Konsolosluk görevlilerince hesap işlemi tamamlanmadan “Money Order” yaptırılmaması rica olunur).


E-Pasaport Tanzim Aşaması:

1.Alınan e-pasaport başvuruları Başkonsolosluğumuz tarafından elektronik ortamda Ankara’daki Pasaport Tanzim Merkezi’ne (PTM) iletilmektedir.

2.Vatandaşlarımız, pasaportlarının düzenlenmesi hakkında e-posta ile PTM tarafından bilgilendirilmektedir.

3.PTM tarafından düzenlenen pasaportlar Başkonsolosluğumuza iletilecektir.

4.Bu aşamada başvuru sahibine Başkonsolosluğumuz tarafından posta ya da e-posta yoluyla pasaport teslim formu iletilecektir.

5.Pasaport teslim formunun vatandaşlarımızca imzalanması ve eski tip pasaportlarıyla birlikte taahhütlü posta (registered mail) olarak T.C. Toronto Başkonsolosluğuna göndermeleri gerekmektedir.

6.Eski tip pasaport ve teslim yazısı Başkonsolosluğumuza ulaştığında eski tip pasaport iptal edilecek ve yeni tip pasaport aktif hale getirilerek pasaport sahibine posta yoluyla ulaştırılacaktır.

7.Yukarıda bahsekonu işlem yaklaşık olarak 1 – 2 ay zarfında tamamlanmaktadır.DÖVİZLE ASKERLİK BAŞVURUSU

Dövizle Askerlik Başvuru Şartları

Başvuru için işçi, işveren ya da meslek-sanat mensubu olup en az 1095 gün çalışma şartı aranmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; Türkiye’de geçirdiğiniz günlerinin toplamından çalışma günlerinizin toplamı çıkarıldığında, kalan çalışma sürenizin en az 1095 gün olması gerektiğidir.

Konsolosluk görevlileri tarafından belgelerinizin asılları görüldükten ve çalışma günleriniz hesaplandıktan sonra adınıza “Döviz Ödeme Belgesi” düzenlenecektir. Bu işlem sonrasında ödemenizi yapmanız istenecektir.

Dövizli Askerlik Başvurusu için gerekli belgeler:

2014 yılı Dövizli Askerlik bedeli 6.000,- Avro karşılığı 8746.20 Kanada Doları’dır. Sözkonusu miktar 38 yaş sonuna kadar 4 taksite kadar ödenebilmektedir. 38 yaş ve sonrası için peşin ödeme yapılması gerekmektedir.

1.T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi
2.Daimi Oturum Kartınız (Permanent Resident Card), Kanada Vatandaşlık Kartı veya Çalışma İzni (bugüne kadar aldığınız tüm çalışma izinleriniz) aslı ve iki adet fotokopisi
3.Türk pasaportu veya Kanada pasaportu aslı ve iki adet fotokopisi
4.İşveren mektubu (Halen çalıştığınızı gösteren güncel tarihli belge olması gerekmektedir)
5.35 x 45mm ebadında 5 adet vesikalık fotoğraf
6.En az 3 yıl çalıştığınızı gösterir T4,T2 yada T1 belgesi
7.Posta masrafı (Turkish Consulate adına 40,- Kanada Doları tutarında Money Order)

Dövizle askerlik başvurusunda bulunacak vatandaşlarımızın Dövizle Askerlik Başvuru Dilekçesi’ni önceden doldurarak başvuru sırasında ibraz etmeleri tavsiye edilmekte olup, vatandaşlarımız sözkonusu dilekçeye http://toronto.bk.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=202007 adresinden ulaşabilirler.

Not: Aynı zamanda Kanada vatandaşı olanların, Kanada vatandaşlıklarını bağlı oldukları nüfus müdürlüklerine bildirmiş olmaları gerekmektedir. Henüz bu bildirimi yapmamış olanlardan, çifte vatandaşlık bildirimi başvurusu ve buna ilişkin işlem ücreti alınmaktadır (Turkish Consulate adına 63 Kanada Doları tutarında Money Order).

İLK ASKERLİK ERTELEME BASVURUSU


18 Yaşından Sonra Kanada Vatandaşı Olanlar İle Daimi Oturum (Permanent Resident) Veya Çalışma Çzin (Work Permit) Sahiplerinin
İlk Askerlik Erteleme İşlemleri

İlk askerlik ertelemesi için gerekli belgeler:

1.T.C. Nüfus Cüzdanı aslı iki adet fotokopisi
2.Daimi Oturum Kartı (Permanent Resident Card), Kanada Vatandaşlık Kartı veya Çalışma İzni aslı ve iki adet fotokopisi
3.Türk pasaportu veya Kanada pasaportu aslı ve iki adet fotokopisi
4.İşveren mektubu
5.35 x 45mm ebadında 5 adet vesikalık fotoğraf
6.Posta masrafı (Turkish Consulate adına 40 Kanada Doları tutarında Money Order)

Not: Aynı zamanda Kanada vatandaşı olanların, Kanada vatandaşlıklarını bağlı oldukları nüfus müdürlüklerine bildirmiş olmaları gerekmektedir. Henüz bu bildirimi yapmamış olanlardan, çifte vatandaşlık bildirimi başvurusu ve buna ilişkin işlem ücreti alınmaktadır (Turkish Consulate adına 63 Kanada Doları tutarında Money Order).


Doldurulması gereken formlar:

1.İşçi Ve İşveren Statüsündeki Yükümlüler İçin Erteleme Başvuru Dilekçesi
2.İşçi/İşveren/Meslek-Sanat Mensubu/Gemi Adamı Statüsündeki Yükümlüler İçin Erteleme Belgesi
3.Tebliğ Belgesi ve Taahhütname
4.İlk Defa Yurt Dışı Erteleme Başvurusunda Bulunan Yükümlüler İçin Safahat Belgesi
5.Çok Vatandaşlığa Ait Başvuru Formu - Vat-12 Form
(Bu form sadece daha önce çifte vatandaşlık bildiriminde bulunmayanlar tarafından doldurulacaktır)


Yukarıda kayıtlı kategoriden ilk askerlik erteleme başvurusunda bulunacak vatandaşlarımızın, yukarıda listelenen formları önceden doldurarak başvurusu sırasında ibraz etmeleri tavsiye edilmekte olup, vatandaşlarımız sözkonusu formlara http://toronto.bk.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=219194
adresinden ulaşabilirler.

Doğumla Veya 18 Yaşından Önce Kanada Vatandaşı Olanların
İlk Askerlik Erteleme İşlemleri


İlk askerlik ertelemesi için gerekli belgeler:

1.T.C. Nüfus Cüzdanı aslı ve iki adet fotokopisi
2.Kanada vatandaşlık kartı aslı ve 2 adet fotokopisi
3.Türk pasaportu ve Kanada pasaportu aslı ve 2 adet fotokopisi
4.35 x 45mm ebadında 5 adet vesikalık fotoğraf
5.Posta masrafı (Turkish Consulate adına 40 CAD tutarında Money Order)

Not: Aynı zamanda Kanada Vatandaşı olanların Kanada Vatandaşlıklarını bağlı oldukları nüfus müdürlüklerine bildirmiş olmaları gerekmektedir. Henüz bu bildirimi yapmamış olanlardan, çifte vatandaşlık bildirimi başvurusu ve buna ilişkin işlem ücreti alınmaktadır (Turkish Consulate adına 63 Kanada Doları tutarında Money Order).

Doldurulması gereken formlar:

1.Doğumla Veya 18 Yaşından Önce Yabancı Ülke Vatandaşlığını Kazananlar İçin Askerlik Erteleme Dilekçesi
2.Birden Fazla Tabiiyetli Türk Vatandaşlarına Ait Askerlik Erteleme Belgesi
3.İlk Defa Yurt Dışı Erteleme Başvurusunda Bulunan Yükümlüler İçin Safahat Belgesi
4.Çok Vatandaşlığa Ait Başvuru Formu - Vat-12 Form
(Bu form sadece daha önce çifte vatandaşlık bildiriminde bulunmayanlar tarafından doldurulacaktır)

Yukarıda kayıtlı kategoriden ilk askerlik erteleme başvurusunda bulunacak vatandaşlarımızın, yukarıda listelenen formları önceden doldurarak başvurusu sırasında ibraz etmeleri tavsiye edilmekte olup, vatandaşlarımız sözkonusu formlara http://toronto.bk.mfa.gov.tr/ShowInfoNotes.aspx?ID=219195
adresinden ulaşabilirler

Pazartesi - Cuma

09:00 - 17:00

Konsolosluk Şubesine Başvuru Kabul: 09:00-13:00
1.1.2020 1.1.2020 Yeni Yıl
17.2.2020 17.2.2020 Aile Günü
10.4.2020 10.4.2020 Kutsal Cuma
13.4.2020 13.4.2020 Paskalya Tatili
18.5.2020 18.5.2020 Kraliçe Victoria günü
24.5.2020 24.5.2020 Ramazan Bayramı
1.7.2020 1.7.2020 Kanada Günü
31.7.2020 31.7.2020 Kurban Bayramı
3.8.2020 3.8.2020 Yurtdaşlık Bayramı
7.9.2020 7.9.2020 İşçi Bayramı
12.10.2020 12.10.2020 Şükran Günü
29.10.2020 29.10.2020 Cumhuriyet Bayramı
11.11.2020 11.11.2020 Şehitleri Anma Günü
25.12.2020 25.12.2020 Noel günü
26.12.2020 26.12.2020 Noelin ertesi günü